De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

TRAININGEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Visie

De visie van bureau DE VETTEN enamp; PARTNERS is dat ieder mens zijn eigen gedrag kan veranderen als hij zich bewust is van zijn manier van denken. Het is immers niet de gebeurtenis die het gedrag bepaalt, maar de betekenis die men geeft aan gebeurtenissen. Training in persoonlijke ontwikkeling maakt deelnemers bewust dat ze zelf sturing kunnen geven aan hun gedrag. Deelnemers ontwikkelen attitudes waardoor ze zichzelf kunnen ontplooien wat zich uit in meer zelfbewustzijn en assertiviteit op de werkplek. Door deze trainingen wil DE VETTEN enamp; PARTNERS bereiken dat mensen meer onafhankelijk worden in hun manier van denken en doen om zodoende zelfstandig vorm te kunnen geven aan persoonlijke doelstellingen.

Doelstellingen

Werkwijze

Training in persoonlijke ontwikkeling geeft medewerkers de mogelijkheid om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Het biedt medewerkers handvaten om persoonlijke idealen en ambities te kunnen realiseren. De trainingen worden gevormd door een combinatie van ervaring en kennis uit de psychologie en de bedrijfskunde. Het gaat erom dat medewerkers beseffen dat ze vanuit een persoonlijk referentiekader continu hun omgeving beoordelen en beïnvloeden. Ze worden zich bewust hoe vaak ze dit doen vanuit aannames en vooroordelen. Hierdoor kan onterecht angst, stress of twijfel ontstaan die het persoonlijke werkplezier of een positieve werksfeer kunnen belemmeren. De training bestaat uit verschillende praktische werkvormen waardoor deelnemers inzicht krijgen in, en sturing leren geven aan, deze processen. Deze training kan op alle functies en niveaus worden gevolgd.

Mogelijkheden

DE VETTEN enamp; PARTNERS biedt de volgende trainingen in persoonlijke ontwikkeling:

1. RET- training

Waarom ziet de één altijd leeuwen en beren op de weg en de ander nooit? Op het moment dat de persoon onvoldoende aan zijn persoonlijk doel kan werken, ontstaat een dissonantie in denken en doen. Mensen raken emotioneel. Er wordt gevraagd om goedkeuring over de meest eenvoudige zaken. Er ontstaat twijfel.RET staat voor Rationeel Emotieve Training en leert mensen rationeler te denken. Met deze training leren medewerkers hun emotionele reactie te relativeren en zich effectief te gedragen.Rationele gedachten en overtuigingen zorgen ervoor dat mensen in staat zijn om evenwichtiger te leven. Rationele gedachten leiden tot het kiezen van realiseerbare doelen en tot logische manieren om deze doelen te verwezenlijken. Door deze training worden deelnemers zich hiervan bewust en leren zij omgaan met onder andere angst, stress, weerstand. Deze training duurt minimaal 4 dagen.

2. Training Emotionele Intelligentie

Waarom kan de ene persoon zich beheersen terwijl de ander uit zijn vel springt? Training in Emotionele Intelligentie betekent dat deelnemers zich ontwikkelen in het effectief inzetten van kwaliteiten en in het hanteren van persoonlijke barrières. Het doel is om de emotionele stabiliteit te verhogen. Onderdeel van deze training is het invullen van de EQ-vragenlijst en het ontvangen van persoonlijke feedback (zie tabblad 3). Op basis van de EQ-meting en in samenspraak met de deelnemer worden leerdoelen geformuleerd waar de deelnemer zich in wil ontwikkelen. In het trainingsprogramma worden alle aspecten van Emotionele Intelligentie behandeld, zoals assertiviteit, onafhankelijkheid, empathie, flexibiliteit, probleem oplossen, impulscontrole en emotioneel zelfbewustzijn. De trainer is gecertificeerd in EQ.Deze training duurt minimaal 6 dagen.

3. Training Zelfontwikkeling

De één beïnvloedt zijn omgeving, de ander wordt beïnvloed door zijn omgeving. Deze training bestaat uit een combinatie van RET, Emotionele Intelligentie en Neurolinguïstisch Programmeren (N.L.P.) Met deze training wordt nagestreefd dat medewerkers hun identiteit versterken en hun persoonlijke visie ontwikkelen. Deelnemers worden daarom uitgedaagd zichzelf te analyseren en hun persoonlijke overtuigingen en attitudes bespreekbaar te maken. Zowel motivatie als een open houding zijn essentieel bij deelname aan deze training. Het gaat hier dan ook om een intensieve training die gedurende een langere periode wordt gegeven. Door deze training zijn medewerkers optimaal bezig met het versterken van hun positie in hun werk en in de maatschappij. Deze training duurt minimaal 8 dagen.

ennbsp;

ennbsp;