De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

INTERNE COMMUNICATIE

Visie

DE VETTEN enamp; PARTNERS streeft ernaar dat elke medewerker op een plezierige en effectieve manier met zijn collegaenrsquo;s samenwerkt. Een plezierige werksfeer is een belangrijke basis om het beste uit jezelf te halen en goed te kunnen functioneren. Wanneer de interne communicatie en samenwerking binnen een bedrijf stroef verloopt, is het van belang om daar iets aan te doen. Met een training interne communicatie gaan medewerkers op zoek naar elkaars normen en waarden omtrent samenwerking en leren zij hoe zij gezamenlijk negatieve patronen kunnen doorbreken. Het streven is dat elke medewerker een duidelijke plek krijgt binnen de organisatie van waaruit hij gewaardeerd en erkend wordt.

Doelstellingen

Werkwijze

Samenwerking staat of valt bij een goede onderlinge communicatie en duidelijke afspraken. Dit betekent dat de deelnemers tijdens deze trainingen zelf aan de slag gaan met concrete aandachtspunten binnen de organisatie. Deelnemers bedenken zelf hoe zij als team of afdeling met elkaar om willen gaan. Er worden gezamenlijk afdelingsdoelstellingen geformuleerd en concrete afspraken gemaakt. Deelnemers leren een aantal communicatieve vaardigheden die essentieel zijn voor een goede samenwerking. Een belangrijk onderdeel van een intern communicatietraject is dat deelnemers leren om elkaar aan te spreken op gedrag.

Mogelijkheden

1. Cultuurverandering

Veel organisaties merken in de loop der jaren dat hun interne organisatie niet mee is gegroeid met de ontwikkelingen in de markt. Er is een cultuur ontstaan die niet productief is voor de huidige tijd. Voor medewerkers is de oude cultuur een veilig houvast, en een verandering op dit vlak dient dan ook met grote zorgvuldigheid begeleid te worden. Eerst wordt met het management de huidige en gewenste cultuur in kaart gebracht. Daarna wordt een opleidingsplan ontwikkeld dat aansluit op de behoefte van de organisatie. Tijdens het verandertraject wordt de organisatie op verschillende lagen getraind om de gewenste cultuurslag te kunnen maken.

2. Effectief communiceren

Tijdens deze training wordt de onderlinge communicatie en samenwerking grondig onder de loep genomen. Deelnemers leren hoe zij hun communicatie kunnen afstemmen op het normen en waardepatroon van hun collegaenrsquo;s. Ze leren op een respectvolle manier elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. Negatieve patronen of onduidelijkheden binnen het team worden bespreekbaar gemaakt en er wordt gezocht naar gedragsalternatieven.

3. Teambuilding

Een afwisseling van leuke, ontspannende (buiten)activiteiten en serieus met elkaar om de tafel zitten om de samenwerking binnen het team te onderzoeken. Tijdens deze training wordt er op twee verschillende manieren aan de samenwerking gewerkt. Gezamenlijk iets leuks of geks doen, levert plezier en energie op, wat zal bijdragen aan het groepsgevoel binnen het team.

Maar ook het praten met elkaar over het functioneren van het team is nodig om daarna weer productief met elkaar aan de slag te kunnen. De combinatie van deze twee onderdelen zorgt voor een doelgerichte aanpak met een vrolijk tintje.

ennbsp;

ennbsp;

‚Äč