De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

FUNCTIEGERICHTE TRAININGEN

Visie

De visie van DE VETTEN enamp; PARTNERS op functie gerichte trainingen is dat iedere mens, met de juiste attitude en communicatieve vaardigheden in zijn functie het beste tot zijn recht komt. Wanneer mensen bewuster leren functioneren, zullen zij meer plezier beleven in hun werk en tot hogere prestaties komen. Om dit te bereiken, is inzicht in gedrag van anderen en bewustwording van eigen gedragspatronen nodig. DE VETTEN enamp; PARTNERS maakt tijdens de functionele trainingen de medewerkers bewust van zijn eigen functioneren waardoor hij de mogelijkheid krijgen om gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag te transformeren. De functionele trainingen zijn specifiek afgestemd op de functie die een medewerker bekleedt.

Doelstellingen

Werkwijze

DE VETTEN enamp; PARTNERS heeft drie stromingen van functiegerichte trainingen. management, commercieel en uitvoerend. Bij iedere stroming zijn specifieke communicatieve vaardigheden belangrijk. Bij elk van deze stromingen is het doel en de invalshoek verschillend. Dit is belangrijk omdat de context van waaruit gewerkt wordt in de drie stromingen anders is. Bij de managementtrainingen ligt de nadruk op de omgang met medewerkers, collegaenrsquo;s en hoger management. Bij de commerciële trainingen ligt de nadruk op de relatie met de klant. Bij de uitvoerende trainingen ligt de nadruk op de eigen houding ten opzichte van het werk, de klant en collegaenrsquo;s.

Mogelijkheden

MANAGEMENT TRAININGEN

1. Management enamp; Communicatie.

Het doel van deze training is het leren leiding geven aan medewerkers. Deelnemers worden zich bewust van hun eigen manier van leiding geven en het effect daarvan op anderen. Tevens krijgen deelnemers inzicht in intermenselijke relaties en hoe zij hier zelf invloed op kunnen hebben. De verschillende gesprekstechnieken maken de manager vaardiger in het aansturen van zijn mensen en het bereiken van zijn doelen.

2. Coachend leiding geven.

Het doel van deze training is te leren hoe men de prestaties en leermogelijkheden van medewerkers kan vergroten. De deelnemers leren om medewerkers te stimuleren in het ontwikkelen van hun vaardigheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

3. Specifieke managementvaardigheden.

Het doel van deze training is een specifieke managementvaardigheid te ontwikkelen. Voorbeelden van specifieke managementvaardigheden zijn: functionering-, beoordeling- of selectiegesprekken voeren, conflicthantering, empathisch reageren, doelgericht werken, leren luisteren, rationeel denken, slecht nieuws gesprekken voeren, vergadertechnieken, verandermanagement.

COMMERCIËLE BUITENDIENST

1. Verkoopvaardigheden

Het doel van deze training is het aanleren van commerciële gespreksvaardigheden. Op basis van de verschillende fasen in een verkoopgesprek worden deelnemers getraind in verkoopvaardigheden. Onderwerpen zijn onder andere: achterhalen van de werkelijke koopmotieven van de klant; de betekenis van non-verbaal gedrag; presenteren in voordelen voor de klant; omgaan met bezwaren en de afsluiting van het verkoopgesprek.De training is geschikt voor beginnende verkopers en heeft bij ervaren verkopers een enquot;verfrissendeenquot; werking.

2. Relatiebeheer

Het doel van deze training is een langdurige intensieve relatie met klanten op te bouwen.

De deelnemer leert zich intensief concentreren op de normen, waarden en koopmotieven van de klant. Hij leert zijn communicatie af te stemmen op de manier van denken van zijn klant. Eveneens staan zijn eigen normen en waarden als persoon centraal. Hoe denkt de deelnemer over verkopen of over relatiebeheer? Deelnemers leren rationeler denken door hun eigen vooroordelen- en aannamepatroon te herkennen en te hanteren. Het formuleren van kwalitatieve doelstellingen op de lange termijn stimuleert deelnemers om gedurende het hele programma actief bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling. Verder kunnen onderwerpen als assertiviteit, het effectief beheren van klanteninformatie en commerciële presentaties geven aan de orde komen.

Op basis van uw wensen kunt u ook gebruik maken van andere, op maat gemaakte commerciële trainingen. U kunt daarbij denken aan trainingen waarbij koude acquisitie centraal staat, het effectief beheren van tijd, commerciële presentaties geven of alle andere denkbare onderwerpen.

COMMERCIËLE BINNENDIENST

1. Telefonische acquisitie

Doel van de telefonische acquisitie training is dat deelnemers leren om doelgerichter en met meer overtuiging te telefoneren. De deelnemers leren door te vragen wanneer een prospect afhoudend reageert. De deelnemers leren in te spelen op de belevingswereld van een prospect door te luisteren naar wat iemand tussen de regels door zegt. Door rationeler te leren denken ontwikkelen de deelnemers een overtuigende uitstraling aan de telefoon.

2. Incasseringsvermogen

Doel van deze training is dat deelnemers tegenslagen of afwijzingen beter leren incasseren.

Iedereen die telefonisch verkoopt, krijgt wel eens met een afwijzing te maken. Uw product wordt niet op prijs gesteld, uw offerte is niet goed of u belt gewoon nóóit gelegen. Wat de reden ook is: wie telefonisch verkoopt moet kunnen incasseren. Wat zou het voor uw werk betekenen als u op een effectieve manier leert omgaan met afwijzing? Door uzelf te trainen in andere manieren van incasseren dan u gewend bent, hoeft afwijzing geen drempel meer te zijn voor plezier in uw werk.

3. Emotioneel gedrag aan de telefoon

Doel van deze training is dat deelnemers effectief leren omgaan met emotionele reacties van klanten. Ieder telefoongesprek is anders. Soms kunnen emoties zoals bijvoorbeeld boosheid, agressie en teleurstelling grote invloed hebben op het verloop van het gesprek. De deelnemer leert hoe hij rustig en respectvol naar de klant kan blijven. Daarnaast leert hij hoe hij de emoties van de klant kan beïnvloeden door het stellen van de juiste vragen.

OVERIGE

1. De commerciële technicus

Doel van de training is medewerkers met een technische achtergrond commerciële gespreksvaardigheden aan te leren. De technische medewerker komt veel bij klanten enquot;over de vloerenquot;. Wanneer hij in staat is zijn technische adviezen te vertalen in wat voor de klant van belang is, is ook de technicus in staat te verkopen. Hiervoor moet hij zich kunnen inleven in de klant en inzien dat een ander niet altijd de taal van de technicus begrijpt.

2. De klantgerichte medewerker

Iedereen die met klanten in contact komt, is een visitekaartje van het bedrijf, dus ook receptionisten, telefonisten, magazijnmedewerkers, monteurs, etc. Begrijpen wat klantgerichtheid inhoudt en hiernaar handelen, is te ontwikkelen door middel van training.Voor verschillende functiegroepen is het mogelijk een training klantgerichtheid te volgen. Op basis van iedere functie worden vaardigheden aangeboden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

3. De vakman als contactman

De medewerker die bij klanten komt, is gast. Omdat iedere klant anders is, zal de medewerker zich telkens als gast aan moeten passen. Naast standaard gedragsnormen zoals een schone auto en correcte kleding, is het van belang dat de medewerker zich ervan bewust is dat hij te gast is bij een klant. Naast goed werk afleveren, is zijn houding naar de klant minstens zo bepalend voor klanttevredenheid. Hiervoor moet de medewerker begrijpen welk effect zijn gedrag op de klant heeft. Na de training is de medewerker zich ervan bewust dat hij als gast bij de klant een contactman is. En is hij in staat om zijn gedrag als gast af te stemmen op de wensen van de klant.

ennbsp;

ennbsp;