De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

BEDRIJFSIDENTITEIT

Visie

DE VETTEN enamp; PARTNERS streeft er naar dat ieder bedrijf zijn toegevoegde waarde kan uitdragen door het communiceren van een duidelijke bedrijfsidentiteit. Waar staat uw bedrijf voor?

Wanneer de missie en visie geformuleerd zijn, kan op alle niveaus binnen de organisatie de werkwijze afgestemd worden op de duidelijk gecommuniceerde bedrijfsidentiteit.

Doelstellingen

Werkwijze

Het topmanagement bepaalt de identiteit van een organisatie. Deze training is een afwisseling tussen theoretische kennis over bedrijfsidentiteit en een discussie tussen de deelnemers om deze theorie direct toe te passen op het eigen bedrijf. Deelnemers worden als eerste aan het nadenken gezet over de huidige herkenbaarheid van het bedrijf. Daarna wordt er gesproken over hoe men het graag zou willen. Wanneer duidelijk is welke identiteit gewenst is wordt deze uitgewerkt in een heldere missie en visie. Daarmee is men er nog niet. Het herkenbaar maken van de bedrijfsidentiteit vraagt om het duidelijk communiceren van een nieuwe manier van werken richting de medewerker en de klant.

Mogelijkheden

1. Formuleren van een missie enamp; visie

Tijdens de training wordt met een kleine groep mensen gebrainstormd over de identiteit van de organisatie. Waar staat het bedrijf voor? Wie zijn we en wie willen we zijn? Aan de hand van vormvoorwaarden wordt er kritisch gekeken naar formuleringen van anderen bedrijven (om te vergelijken) en de eventueel bestaande missie en/of visie van het eigen bedrijf. Daarna wordt de identiteit van het eigen bedrijf uitgewerkt in een heldere missie en visie.

2. Doorvoeren van interne en externe succeswaarden binnen het bedrijf

Bij een bedrijfsidentiteit horen bepaalde ethische normen en waarden (succeswaarden). Deze interne en externe succeswaarden worden tijdens de training gedefinieerd. Wanneer deze normen en waarden vastgesteld zijn, kunnen ze op alle niveaus binnen de organisatie geconcretiseerd worden. Van belang is dat het topmanagement zorgt dat de medewerkers zich in de waarden en normen kunnen vinden. Dit vraagt aandacht voor de medewerkers en een duidelijke manier van communiceren. Ook het communiceren van de bedrijfsidentiteit richting de klant komt tijdens deze training aan bod.

ennbsp;

ennbsp;